LDL 2020 Summer

LDL 2020 Summer

LoL • 2020-06-10 - 2020-09-06$116949
Event LDL 2020 Summer
Series LDL
Dates 2020-06-10 - 2020-09-06
名次奖金 $116949
Tier Cx2 Regional
Location 中国

战队

V5 87
V5 87
Direct Invite
0 Ch1rry
10 Pidgey
10 Invincible
11 XiaoYang
12 Zbb
12 clx
13 ycx
14 Max
14 skIIn
14 xiamu
14 Missia
All Combo
All Combo
Direct Invite
0 lin
0 Try9
10 jkw
11 xiaohao
11 like17
12 zzw
13 Chase
Bilibili Gaming Junior
Bilibili Gaming Junior
Direct Invite
10 Alielie
10 demon
10 Myths
11 l3est16
11 Am2
12 Faith
12 qingcheng
13 bohe
14 Yuen
Dominus Esports Young
Dominus Esports Young
Direct Invite
Edward Gaming Youth Team
Edward Gaming Youth Team
Direct Invite
10 Hery
11 Emit
11 Nickey
12 0909
13 BBD
13 GENTLE
14 Cerasus
14 Cygood
eStar Young
eStar Young
Direct Invite
10 CJJ
11 Bo
12 irma
13 rat
14 Laofei
FunPlus Phoenix Blaze
FunPlus Phoenix Blaze
Direct Invite
10 xiao7
11 Youxin
12 Insulator
13 jiang
13 Savior
14 Shenyi
Invictus Gaming Young
Invictus Gaming Young
Direct Invite
10 zs
11 XUN
12 Captain
13 Snow
14 XinLiu
Joy Dream
Joy Dream
Direct Invite
10 Humble
11 Hook
12 YeG
13 Lpc
14 Teeen
JingNetGame
JingNetGame
Direct Invite
10 Punk
10 Novice
10 yaoyang
11 Echo
13 YIFAN
14 Wuy
Legend Esport
Legend Esport
Direct Invite
10 shanji
11 Ben4
12 Andy
12 Xiaochao
13 Able
14 XJM
LGD Youth Team
LGD Youth Team
Direct Invite
10 Cult
11 kui
12 Xzz
13 Fdy
13 Plume
14 ALU
LinGan e-Sports
LinGan e-Sports
Direct Invite
10 Xuanri
11 haonan
12 Ship
13 yanzu1
14 JKJK
14 xunyu
LNG Academy
LNG Academy
Direct Invite
0 Xuan
10 Decade
11 elves
12 Akaman
12 Nameless
12 Vergil
13 Picachu
Oh My Dream
Oh My Dream
Direct Invite
0 tts
10 Aliez
10 Munian
11 Lixiao
11 Mori
12 Bright
12 Creme
13 Eric
13 LuMang
14 Bafang
optical spectrum E-sports
optical spectrum E-sports
Direct Invite
0 Cherub
0 hedy
0 Jiawei
10 Kahom
11 Cheats
12 Wood
14 yaoyao
Rogue Warriors Shark
Rogue Warriors Shark
Direct Invite
0 Roysen
10 BoWen
11 Xhy
11 Wuyazi
12 HwQ
12 Jingtian
12 xifeng
13 kelin
14 fadeaway
14 Xfq
Royal Club
Royal Club
Direct Invite
10 yuekai
10 Xiaoxu
11 XMJ
11 lizheng
12 Aria
12 Lover11
13 chel1y
13 Such
14 Lele
14 Bunny
Shu Dai Xiong Gaming
Shu Dai Xiong Gaming
Direct Invite
10 M1kuya
11 Yanxiang
12 Duye
13 Kepler
14 ShaDow
Suning Gaming-S
Suning Gaming-S
Direct Invite
11 Maggie
12 Lilac
12 forse
13 Shark
13 Assum
14 Cruel
Top Esports Challenger
Top Esports Challenger
Direct Invite
10 Ak
11 AKi
12 tanghulu
13 Photic
14 Fahai
VG Potential
VG Potential
Direct Invite
10 Zdz
11 Yanmo
12 Jay
13 enjoy
13 Ahn
14 CJ
Victorious Gaming
Victorious Gaming
Direct Invite
10 Tailuo
10 Recall
10 sqb
11 Bun
12 poet
12 ZZL
13 wuxx
13 Juzi
14 Savoki
14 1dt
WE Academy
WE Academy
Direct Invite
10 Clever9
11 Magic
11 Simple
12 yimeng
13 Stay
14 Zhuo
WanZhen Esports Club
WanZhen Esports Club
Direct Invite
Young Miracles
Young Miracles
Direct Invite

往期赛事

名次奖金

1 iG.Y $73,093
2 SDX $29,237
3 FPB $7,309
4 LGD.Y $7,309