LDL 2021 Summer

LDL 2021 Summer

LoL • 2021-06-15 - 2021-09-08$123860
Event LDL 2021 Summer
Series LDL
Dates 2021-06-15 - 2021-09-08
Prize Pool $123860
Tier Cx2 Regional
Location China

Teams

TWELVE
TWELVE
Direct Invite
10 MANGOZ
10 Nayuki
11 DT99
11 Fatfish
11 Citrus9
12 Jay
13 XuanLv
13 zzm
14 Dnzz
14 xiangqian
V5 87
V5 87
Direct Invite
10 Invincible
11 Brave
12 Dream
13 today
14 Jerry
All Combo
All Combo
Direct Invite
10 Xiaodandy
11 Joy1
11 PeiLin
11 MengYu
12 pyboy
13 ycx
13 GeGuoWei
Bilibili Gaming Junior
Bilibili Gaming Junior
Direct Invite
10 demon
10 Myths
11 can
11 wowowo
11 yws
12 pinz
12 Feisty
13 Wings
13 bohe
13 Rise
14 Jwei
Edward Gaming Youth Team
Edward Gaming Youth Team
Direct Invite
0 Monki
10 xiaoyu
11 Taiyi
12 0909
13 Leave
14 xiamu
FunPlus Phoenix Blaze
FunPlus Phoenix Blaze
Direct Invite
10 Tangwa
10 Aodi
11 Beichuan
12 Care
13 jiang
Invictus Gaming Young
Invictus Gaming Young
Direct Invite
10 neny
10 YSKM
11 Youdang
11 Tianzhen
12 Xzz
12 xzy
12 10ng
13 xiaoyueji
14 Mitsuki
Joy Dream
Joy Dream
Direct Invite
10 unravel
11 Xiao17
12 GYX
12 Feather
13 Lpc
13 1xn
Kaisa Gaming
Kaisa Gaming
Direct Invite
10 Icberg
10 Punk
11 Ben4
11 Echo
12 Tiga
13 Asura
13 Typhoon
13 XiaoYY
14 Cygood
14 LXF
LGD Youth Team
LGD Youth Team
Direct Invite
10 xiaoty
10 cc
10 Acheng
11 Yanmo
12 haichao
12 QingZhi
13 TTH
13 ZJJ
14 Feng
LNG Academy
LNG Academy
Direct Invite
10 Decade
10 BoWen
11 beige
12 Vergil
12 Erha
13 Uneasy
14 iiaan
14 Kedaya
14 Gedaya
14 feeling
MAX E-Sports Club
MAX E-Sports Club
Direct Invite
Oh My Dream
Oh My Dream
Direct Invite
10 Munian
11 Starry
11 Mori
12 Xiaochao
13 zybo
13 2y1
14 pain
Rare Atom Period
Rare Atom Period
Direct Invite
10 torch
11 XiaoYang
12 Strive
13 Ahn
14 CJ
Rogue Warriors Shark
Rogue Warriors Shark
Direct Invite
10 PandaC
11 eight
12 xifeng
12 BCC
13 kelin
13 Michi
14 joj0
Royal Club
Royal Club
Direct Invite
10 XiaoBai
11 XLB
12 Lover11
13 Such
14 Lele
Shu Dai Xiong Gaming
Shu Dai Xiong Gaming
Direct Invite
0 yebo
11 Yanxiang
13 Helper
13 Ever
14 skIIn
Suning Gaming-S
Suning Gaming-S
Direct Invite
0 ErenJaeger
10 Luuuck
10 Xgao
11 Maggie
12 forse
13 Shark
13 Assum
14 Wuy
Top Esports Challenger
Top Esports Challenger
Direct Invite
11 Wayward
12 naiyou
12 Wangxiao
13 Photic
14 keke
14 minoko
Team Pinnacle
Team Pinnacle
Direct Invite
10 shanji
11 Hook
12 Bright
14 Eisley
14 Fzz
TT Young
TT Young
Direct Invite
10 xiao7
10 Sakura
11 xiaohuangren
11 sun9
12 sky
12 Keaiduo
13 bat
14 yaoyao
14 Patch
Ultra Prime Academy
Ultra Prime Academy
Direct Invite
10 Hery
11 Yuan
12 Came
13 rat
14 Miaoniu
WE Academy
WE Academy
Direct Invite
10 coten
11 frigid
12 yimeng
12 xqw
13 Hungry
14 Fahai
WanZhen Esports Club
WanZhen Esports Club
Direct Invite
10 Solokill
11 yyy
12 XXX
13 Thesnake
14 JKJK
Young Miracles
Young Miracles
Direct Invite
10 Flying
11 Famingjia
11 Heng
12 xinye
12 Marzss
12 Fangyuan
13 Plume
13 Shaoye

Recent Matches

Prize Pool

1 RAP $77,413
2 RYL $30,965
3 TES.C $7,741
4 JDM $7,741