LDL 2021 Spring

LDL 2021 Spring

LoL • 2021-01-13 - 2021-05-12$115968
Event LDL 2021 Spring
Series LDL
Dates 2021-01-13 - 2021-05-12
Prize Pool $115968
Tier Cx2 Regional

Teams

TWELVE
TWELVE
Direct Invite
10 Humble
10 MANGOZ
10 sheng
11 Fatfish
12 Jay
12 badeMan
13 XuanLv
14 XJM
V5 87
V5 87
Direct Invite
0 Jerry
0 ZJJ
0 noble
0 Joy1
10 Aliez
10 Invincible
12 Dream
12 Windy
13 today
All Combo
All Combo
Direct Invite
0 lin
10 jkw
10 Xiaodandy
11 xiaohao
12 zzw
12 R1uga
13 Jump
13 Chase
Bilibili Gaming Junior
Bilibili Gaming Junior
Direct Invite
10 demon
10 Myths
10 xiao7
11 l3est16
11 wowowo
12 clx
13 Able
14 Jwei
14 ZYF
EDG Youth Team
EDG Youth Team
Direct Invite
10 xiaoxiang
11 JunJia
12 0909
13 Hope
14 xiamu
eStar Young
eStar Young
Direct Invite
11 yekai
11 Emit
12 Gyu
12 badboy
12 mogu
13 Fantasy
13 Gaze
14 Miaoniu
14 Gone2
FunPlus Blaze
FunPlus Blaze
Direct Invite
10 xiaolaohu
11 Youxin
12 Care
13 river
14 Shenyi
Invictus Gaming Young
Invictus Gaming Young
Direct Invite
10 Tangwa
10 neny
11 Tianzhen
11 Bdao
11 Youdang
12 Xzz
12 xzy
13 ugly
13 xiaoyueji
14 Nana7
14 Baiyu
Joy Dream
Joy Dream
Direct Invite
10 705
10 1250
11 small17
11 Xhow
12 Ye
13 Lpc
14 Yui
14 Feather
Kaisa Gaming
Kaisa Gaming
Direct Invite
0 corbie
0 Dai
0 Otto
10 tianCi
11 Ben4
12 happygame
13 Typhoon
13 Juzi
13 XiaoYY
14 LXF
14 Myuumi
14 Cloud
LGD Youth Team
LGD Youth Team
Direct Invite
10 xiaoty
10 cc
10 AYS
11 boo
12 haichao
12 QingZhi
13 TTH
14 GWind
LNG Academy
LNG Academy
Direct Invite
0 Kedaya
0 Uneasy
10 Decade
11 pzx
12 Vergil
13 LP
MAX E-Sports Club
MAX E-Sports Club
Direct Invite
10 Santu
10 Shupian
10 yaoyang
11 Ytt
11 Nickey
11 KennyChan
12 Marzss
12 Lzc
13 Yylj
13 YIFAN
14 Exaid
14 Laofei
14 Run
Oh My Dream
Oh My Dream
Direct Invite
10 Aphasiac
11 Mori
11 ifcan
12 Crime
12 Xiaochao
13 Kane
13 2y1
14 Sora
Team Pinnacle
Team Pinnacle
Direct Invite
0 chel1y
10 shanji
10 Novice
11 Hook
13 kun
14 Fzz
14 Cerasus
RA Peroid
RA Peroid
Direct Invite
0 maer
10 Zdz
11 zzx
11 XiaoYang
11 Yanmo
12 Strive
13 Ahn
14 CJ
Rogue Warriors Shark
Rogue Warriors Shark
Direct Invite
0 icecoKe
0 8917
0 BCC
10 PandaC
11 kaixuan
12 xifeng
13 Michi
13 kelin
14 Reheal
Royal Club
Royal Club
Direct Invite
10 Xiaoxu
10 yuekai
11 S1xu
11 lovely
12 Lover11
13 Such
13 Asura
14 Self
14 Bunny
Shu Dai Xiong Gaming
Shu Dai Xiong Gaming
Direct Invite
10 zaza
11 beige
13 Kepler
13 Helper
14 skIIn
Sheng Jie Gaming
Sheng Jie Gaming
Direct Invite
0 Spunk
0 Ch1rry
10 Tailuo
12 Lilac
12 Zbb
13 fuyao
13 Brave88
14 zhs
901 SLJ
Suning Gaming-S
Suning Gaming-S
Direct Invite
0 Akuma
10 Luuuck
11 Doraemon
11 Maggie
12 forse
13 Assum
13 Shark
14 Wuy
14 Cruel
Top Esports Challenger
Top Esports Challenger
Direct Invite
0 Niket
0 JiaQi
11 Wayward
12 Qing
12 poet
12 naiyou
12 Wangxiao
14 minoko
TT Young
TT Young
Direct Invite
WE Academy
WE Academy
Direct Invite
10 coten
10 Xuanri
11 frigid
12 xqw
13 Stay
14 xiaohai
WanZhen Esports Club
WanZhen Esports Club
Direct Invite
0 leiyu
0 Mine
0 Guard1an
10 Solokill
11 lffzzz
11 yyy
12 Clay
12 XXX
13 Thesnake
14 JKJK
14 Dnzz
Young Miracles
Young Miracles
Direct Invite
10 Qingtian
11 Heng
12 xiaocaobao
13 Xing
14 keke

Recent Matches

Prize Pool

1 YM $77,561
2 FPB $31,024
3 SDX $7,756
4 EDG.Y $7,756