CK 2019 Spring

Match bbq vs BRB on CK 2019 Spring

LoL • Season • Spring Split • 2019-03-08 03:50:00 • Best of 3
Videos
bbq vs BRB, game 10 • [EN] 1
bbq vs BRB, game 20 • [EN] 2

Rewatch (VOD)

bbq OLIVERS vs Brion Blade – Bo3 – CK 2019 Spring – LoL

bbq

bbq OLIVERS

Korea, Republic of

2019-03-08 03:50:00, Best of 3

Match ends 2:0
BRB

Brion Blade

Korea, Republic of

Match Results

Map 1
bbq 19:14 BRB
2736
Map 2
BRB 11:19 bbq
1724

Betting

Нет ставок на этот матч
Comments 0