Fragadelphia 17

Fragadelphia 17

CS:GO • 2022-09-09 - 0000-00-00$120500
Event Fragadelphia 17
Series Fragadelphia
Dates 2022-09-09 - 0000-00-00
Prize Pool $120500
Tier
Location Philadelphia

Teams

TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
TBD
Season Ranking
LGG Snakes Den
Denver
TBD
Chicago
TBD
Fullerton

Fragadelphia 17 Matches

Time

Recent Matches

Fragadelphia 17 Streams

Fragadelphia OFF

Open Qualifiers: Georgetown

1 6'3 and Over $1,250
2 SMC $500

Open Qualifiers: Denver

1 LGG SD $3,000
2 Luxe $1,500
3 Eros $500

Open Qualifiers: Brentwood

1 bosses $1,250
2 CSG $500

Open Qualifiers: North Brunswick

1 C Nature $1,250
2 LGG Eclipse $750
3 CC $500

Open Qualifiers: Fullerton 1

1 LGG SD $1,250
2 AiD $750
3 SH $500

Open Qualifiers: Chicago

1 Axolotls $4,000
2 DU $2,000
3 BNB $1,000